தங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றேன். உங்கள் அனைவரின் மீது அமைதியும் சமாதானமும் தினமும் உண்டாவதாக.!

6666 ல் இருந்து !

(அல்குர்ஆன் 2:11 & 12) "பூமியில் குழப்பம் செய்யாதீர்கள்! என்று அவர்களிடம் கூறப்படும் போது, "நாங்கள் சீர்திருத்தம் செய்வோரே" எனக் கூறுகின்றனர். கவனத்தில் கொள்க! அவர்களே குழப்பம் செய்பவர்கள்; எனினும் உணரமாட்டார்கள்!.
இடுகைகள் இல்லை.
இடுகைகள் இல்லை.